AK-Term: voor- en vroegschoolse educatie

Peuteropvang UP

Up biedt peuteropvang tijdens schoolweken. Je kind mag twee keer per week komen, altijd op vaste dagdelen. Elke vestiging heeft eigen openingstijden.