AK-Term: voorlichting

Informatie en voorlichting ggz

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Een reanimatiecursus volgen

De Hartstichting doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting, werkt aan preventie en patiëntenbelangen.