AK-Term: voortijdige schoolverlaters

Trainingsprogramma Turn-Over

Bij Turn-Over leer je incasseren en je grenzen stellen. De methodiek Turn-Over is geënt op het functioneren van een rugbyteam. Het programma wordt aangeboden op de locaties Delft, Amsterdam en Castricum.

LeerWerkmakelaar

Op zoek naar een opleiding Beroeps Begeleidende Leerweg of leerwerkplek? De LeerWerkmakelaar helpt jongeren om via werken en leren een mbo-diploma te halen.

LeerWerkmakelaar

Op zoek naar een opleiding Beroeps Begeleidende Leerweg of leerwerkplek? De LeerWerkmakelaar helpt jongeren om via werken en leren een mbo-diploma te halen.

Werkfit worden

De Harde Leerschool levert met haar programma’s een bijdrage aan het werkfit maken van mensen die niet actief meedoen op de arbeidsmarkt.