Jacobshospice

In het Haagse ‘bijna-thuis-huis’ wonen 6 gastbewoners die niet lang meer te leven hebben.

VTV Thuismaatjes regio Den Haag

De vrijwilligers van VT bieden ouders en verzorgers van kinderen en volwassenen met een beperking en/of chronisch ziekte extra hulp.

Y-Buurtrestaurant

Y-Buurtrestaurant biedt laagdrempelige zorg voor oud en jong, tegen minimale kosten en vrij van bureaucratie.

Helpende Handen

Helpende Handen helpt haar leden, aanvullend op de ondersteuning vanuit het sociale netwerk en de reguliere dienstverlening.

Stichting Zonder Pardon Op Straat

Stichting Zonder Pardon Op Straat (ZPOS) verleent hulp aan meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie.

Stichting SIV

Stichting SIV organiseert groepsvakanties voor mensen met een (ernstige) fysieke beperking.

Wijkleerbedrijf Den Haag Zuid-West

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Zuid-West is opgericht om informele hulp aan mensen in de wijk te bieden en om mensen op te leiden voor een baan in als assistent dienstverlening in de zorg.