AK-Term: werkplekaanpassingen

Ergotherapie

Ergotherapie is er voor mensen die problemen ervaren met het uitvoeren van de dagelijkse handelingen door een ziekte of beperking.