AK-Term: wilsonbekwaamheid

Bender Mentorschap

Als mentor is David Bender door een rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger en behartigt hij de persoonlijke belangen van kwetsbare mensen.