Bender Mentorschap

Als mentor is David Bender door een rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger en behartigt hij de persoonlijke belangen van kwetsbare mensen.

Mentorschap Haag en Rijn Regio Den Haag

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die door een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn tot (geheel) zelfstandig beslissing