Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie Zuid-Holland.

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.