AK-Term: woonvormen dak- en thuislozen

Perspektief

Perspektief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben.

Leger des Heils, Domus 3

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders heen kunnen.

Kessler Stichting Zamenhof

Zamenhof is een locatie in Regentessekwartier waar mensen die dak- en thuisloos zijn korte tijd kunnen wonen.