Middin, Woonlocatie Hofje van Boheemen

Bij Middin, Regentessekwartier (Segbroek), wonen ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Begeleid wonen met anderen

Voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen zijn er verschillende woonvormen. Er zijn plekken waar u zo zelfstandig mogelijk woont of waar u woont met veel begeleiding.