AK-Term: zelfredzaamheid

De Zorgprofs

De Zorgprofs is gespecialiseerd in het leveren van zorg aan huis. De Zorgprofs heeft een contract met de gemeente Den Haag voor het bieden van zorg in natura.  

Stichting Wirundu

Wirundu organiseert activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid voor volwassenen en jeugdactiviteiten in het sociale domein.

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is er voor mensen met een neurologische aandoening. Het richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een CVA of ander niet-aangeboren hersenletsel.