AK-Term: zelfstandig wonen

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland (WZN) biedt zelfstandige woonruimte aan 55-plussers en mensen met een beperking.