AK-Term: zelfverwaarlozing

Over de drempel

‘Over de Drempel’ ondersteunt door inzet van vrijwillige maatjes vereenzaamde mensen in ernstig vervuilde woningen om hun leefsituatie te verbeteren.