Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie komt op voor de buurtbewoners. U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten en in de commissies van BRS.

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten