Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie komt op voor bewoners in de Bomenbuurt. U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten en in de werkgroepen van SBOB.

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten