Bridgemiddag Bridgesociëteit Noordeinde Bridgeclub

Leer bij Bridgesociëteit Noordeinde in Willemspark bridgen van ervaren bridgers en train uw geheugen.
Wanneer:

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten