Judo voor SportHelden

Aangepast judo is heel geschikt voor kinderen en volwassen met een verstandelijke of psychische beperking. Respect en samenwerken staan centraal.
Wanneer:

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten