Zingen in het Liduinakoor

Het Liduinakoor is een vierstemmig kamerkoor verbonden aan de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria.
Wanneer:

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten