Meer Bewegen voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is gymnastiek speciaal voor ouderen. In het Kalhuis in Scheveningen is er MBvO op meerdere dagen en tijdstippen.
Wanneer:

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten