Nederlands leren voor het inburgeringsexamen

Op een inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal begrijpen, spreken, schrijven en lezen op A2-niveau.

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten