Noodopvang voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen

'De Halte' is een kleinschalige tijdelijke opvang voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in acute nood.

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten