Opvang en verzorging in het medisch kinderdagverblijf

Uw kind heeft om uiteenlopende redenen meer nodig dan alleen opvang. Bij Kombino wordt extra zorg gerealiseerd door de inzet van verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten