Tennis voor SportStars

Mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen kunnen meedoen met g-tennis.
Wanneer:

Locatie

Aangeboden door

Vergelijkbare diensten