Uitleg van wetten en regels van de rijksoverheid

Ministeries houden zich onder meer bezig met wetten, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover.

Locatie

Deze dienst heeft geen bezoekadres.

online