Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap biedt jong en oud ruimte voor ontmoeting en zingeving. We komen op zondagmorgen samen in ons gebouw in Morgenstond.

Locatie