BBOZ Stichting Buurtbeheer en Buurtontwikkeling Zeeheldenkwartier

BBOZ is bijzonder onderhoudsbedrijf met veel ervaring in het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte.

Locatie