BBOZ Stichting Buurtbeheer en Buurtontwikkeling Zeeheldenkwartier

BBOZ in Zeeheldenkwartier (Centrum) is bijzonder onderhoudsbedrijf met veel ervaring in het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte.

Locatie