Biesieklette Fiets & Stal

Biesieklette heeft bewaakte fietsenstallingen en werkplaatsen. Biesieklette biedt werkervaringsplaatsen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Locatie