De Gelderhorst

De Gelderhorst is het enige centrum voor oudere doven in Nederland.

Locatie