Dementheek Buurthuis van de Toekomst Schroeder Loosduinsekade

De Dementheek is een advies- en uitleencentrum , verstrekt informatie over dementie en biedt ondersteuning aan mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

Locatie