DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert onderwijswetten en -regelingen uit en ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.

Locatie