FHA Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Stichting FHA ondersteunt maatwerkoplossingen voor huisartsen die veel patiënten hebben met achterstandsproblematiek.

Locatie