Florence Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum

In het humanistische Wijndaelercentrum in Loosduinen, kunt u wonen wanneer u een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg heeft.

Locatie