Haags Hopje Dr. de Visserplein

Bij Haags Hopje de Visserplein kun je springtouwen, driewielers, fietsjes, skelters, steps, loopauto's en kiepauto's lenen.

Locatie