Haags Hopje Haagse Hout Spaarwaterstraat

Bij Haagse Hopje (Haagse Hout) wordt sport- en spelmaterialen uitgeleend zoals springtouwen, ballen, driewielers, fietsjes en kiepauto's.

Locatie