Handicap NL

Handicap.nl werkt aan een toegankelijk Nederland en aan meer onderling contact tussen mensen met en zonder handicap. 

Locatie