Humanitas DMH Homerun Den Haag

Homerun is een ambulante begeleiding aan mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen.

Locatie