Kessler Stichting Zamenhof

Zamenhof is een locatie in Regentessekwartier waar mensen die dak- en thuisloos zijn korte tijd kunnen wonen.

Locatie