Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging

De Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbalvereeniging is een sportvereniging in Benoordenhout.

Locatie