Kringloop Den Haag

Kringloop Den Haag schept werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen en spaart het milieu door hergebruik van goederen te stimuleren.

Locatie