Leefgetijden ritueelbegeleiding

Leefgetijden ondersteunt bij verlies en afscheid. In de vorm van gesprekken, stervensbegeleiding en het voorbereiden en leiden van een uitvaartviering.

Locatie