Leger des Heils Huis en Haard Scheldestraat

Huis en Haard biedt begeleid wonen aan mensen met psychiatrische problemen die dakloos zijn geweest.

Locatie