Leger des Heils, Huis en Haard Zichtenburglaan

Huis en Haard biedt begeleid wonen aan mensen met psychiatrische problemen die dakloos zijn geweest.

Locatie