Leger des Heils Jeugdbescherming

Jeugdbescherming richt zich op de veiligheid van het kind. Doel is om de bedreiging van de ontwikkeling van een kind weg te nemen.

Locatie