Leger des Heils W&G Noordwest

Het Leger des Heils biedt opvang en begeleiding aan iedereen die thuisloos is (geweest) of dreigt te worden.

Locatie