Middin Dagactiviteiten Ouderen

Dagactiviteiten Ouderen organiseert op trefpunten en in woonvoorzieningen (groeps)actvititeiten voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Locatie