Nederlandse Dove Jongeren

De Nederlandse Dove Jongeren (NDJ) bevordert deelname aan de samenleving voor en door dove en zwaar slechthorende jongeren.

Locatie