NVR Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in.

Locatie