Oecumene Den Haag

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) wordt gevormd door 17 kerken en geloofsgemeenschappen in Den Haag.

Locatie