Parkoers

Parkoers is een lunchroom in het Haagse Zuiderpark. Parkoers biedt leerwerkplekken aan jongeren met een arbeidshandicap.

Locatie