Peuterleerplek De Tuimelaar

Op de peuterleerplek in Schilderswijk speelt uw kind met andere kinderen. Er is vooral aandacht voor zelfstandigheid en taal.

Locatie