Peuterleerplek Dikkie Dik (dependance)

Op de peuterleerplek in Laak speelt uw kind met andere kinderen. Er is vooral aandacht voor taal.

Locatie